Vad gör sjukgymnasten/fysioterapeuten?

Sjukgymnasten/fysioterapeuten gör alltid en grundlig undersökning och lägger sedan upp en behandlingsplan och kommer överens med dig om en rimlig målsättning.

Vi ser till hela kroppen och erbjuder behandlingar efter ditt behov och har mycket mer att erbjuda. Ring till oss när du behöver hjälp.

Vi erbjuder bland annat:

Behandling av rygg, nacke, leder, muskler

Kräver alltid en noggrann undersökning och smärtan kan bero på en oändlig mängd faktorer. Utefter undersökningsfynd lägger vi upp en lämplig behandling. Rätt doserad träning kan ofta vara en viktig del av behandlingen. Träningen kan utföras i hemmet, på vårt gym eller där du kanske redan tränar

Postoperativ rehabilitering

Vi tar hand om dig efter ett kirurgiskt ingrepp. Det kan vara höft- eller knäprotes operation, artroskopier, frakturer, rygg operationer eller andra ingrepp.

Akupunktur

En legitimerad sjukgymnast får använda akupunktur för smärtlindring. Metodens effekter har en vetenskaplig förklaring som grundar sig på konkreta forskningsresultat.

Idrotts- och motionsrelaterade skador

Oavsett om du tränar på elit- eller motionsnivå kan du få skador som hindrar dig i din träning. Det kan handla om korsbandsskador, fotstukningar, besvär från hälsenan eller andra typer av skador. Vi lägger upp en personlig anpassad behandling så att du kan återgå till träning eller idrottande så fort som möjligt.

Bassängträning

Vi hyr in oss i simhallens varmbassäng som håller 34 grader. Träningen sker i grupp. Grupperna har olika inriktning t.ex. RA-grupp, avspänningsgrupp, bålstyrketräning eller allmän träning. Alla grupper inbegriper 30 minuters aktiv träning.

Artrosskola enligt BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros)

Alla som har en lätt till måttlig artros i höft- och/eller knäled rekommenderas att delta i en artrosskola. Vid två föreläsningstillfällen får du den senaste kunskapen om artros och du lär dig hur du ska hantera din sjukdom. Efter föreläsningarna har du möjlighet att delta i träning två ggr/vecka under sex veckor. Allt enligt socialstyrelsens riktlinjer.

Balansskola

Med stigande ålder får vi en nedsatt balans. Vi vill med balansskolan erbjuda en ökad kunskap om balanssinnet och erbjuda träning för att förbygga fallolyckor.

Tejpning

Man kan med tejp underlätta träning, minska smärta eller stötta en led.

Bäckenbottenträning

Har du besvär med inkontinens eller svaghet i din bäckenbotten. Sjukgymnasten hjälper dig med olika tekniker att träna upp din styrka igen.

Fysiorehab
Fysiorehab
Fysiorehab
Fysiorehab
Fysiorehab