Neurovårdteam

Vi på Fysiorehab erbjuder teamrehabilitering inom ramen för Neurovårdteam för den som har drabbats av skada eller sjukdom i nervsystemet. I teamet ingår arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast. Träningen är individuellt anpassad och styrs utifrån behov och uppsatta mål. All träning sker i fina och väl anpassade lokaler och vi har även möjlighet till träning i tempererad bassäng samt i funktionella miljöer.

Arbetsterapi

På arbetsterapin erbjuder vi bedömning och träning för att klara av vardagliga aktiviteter samt skapa struktur och balans i vardagen. Vi gör bedömning av hemmiljön och utreder hjäpmedelsbehov.

Logopedi

Logopeden erbjuder utredning och behandling av samt kan ge råd och information om språk-, tal-, röst- och sväljningssvårigheter. Här finns även kunskap om kommunikationshjälpmedel.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastisk träning baseras på en grundlig undersökning och sker mestadels individuellt. Vi har tillgång till stora behandlingsrum, välutrustat gym och ett separat neurorum med barr, diverse balansredskap och en bred brits.

Gemensamma aktiviteter

Även om träningen är individuellt anpassad görs många moment med fördel tillsammans med andra. Vi har bland annat kunna erbjuda balansaktivitet, köksaktivitet, hantverksaktivitet, kommunikation vid språksvårigheter och samtalsgrupp. Aktiviteterna är flexibla och anpassas utifrån det aktuella patientbehovet.

Hjälpmedel

Vi har ett hjälpmedelsförråd på plats på Fysiorehab med ett bassortiment för de vanligaste hjälpmedlen. Vi har ett gott samarbete med hjälpmedelscentralen där vi också har möjlighet att individbeställa hjälpmedel utanför det här sortimentet.

Fysiorehab