Företagsinformation

Fysiorehab i Kungälv Centrum AB
Gymnasiegatan 2
442 34 Kungälv
mail: info@fysiorehab.net
tel: 0303 249550

Kontaktperson:Anneli Virenhem
0303 249550
anneli@active.nu

Fakta

Fysiorehab AB drivs i privat regi och har avtal med Vg Region och ingår i Vårdval Rehab. Ett besök kostar 100 kr och högkostnadsskydd gäller.
Enheten har runt 10 000 besök/år.

Fysiorehab AB uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt:

–         Lagar och föreskrifter som styr sjukvården

–         Beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

–         Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Fysiorehab AB bedriver verksamhet enligt Krav- och Kvalitetsboken Vårdval Rehab med tilläggsuppdrag Neurovårdteam och består av idag:
sex sjukgymnaster, två arbetsterapeuter och en logoped.
Inriktningen på verksamheten är rehabilitering på primärvårdnivå och neurologisk rehabilitering.

Fysiorehabs mål är att bedriva en säker vård med hög kompetens, hög tillgänglighet och med ett jämlikt bemötande. Patienterna ska känna sig trygga, väl omhändertagna. Fysiorehab ska vara ett självklart val om patienten behöver vård igen. Öppenhet, lyhördhet och hjälpsamhet präglar hela verksamheten både gentemot patienter och även personalen gentemot varandra.
Fysiorehab har ett ledningssystem för kvalitetssäkring som motsvarar kraven i socialstyrelsens föreskrifter och arbetar regelbundet 4 ggr/år med kvalitetsutvecklingsarbete.

Patientsäkerhetsberättelse skrivs en gång/år.
Företaget rapporterar till BOAs kvalitetsregister.
Företaget deltar i Vg Regions enkätundersökningar för att trygga en säker sjukvård.
Fysiorehab finns registrerat på 1177.se

Personal

En enhetschef med kompetens inom primärvård, fem sjukgymnaster med kompetens inom primärvård och neurologi, två arbetsterapeuter med kompetens inom primärvård och neurologi, en logoped med kompetens inom neurologi.

Kollektivavtal

Kollektivavtal finns tecknat med Vårdföretagarna och företaget är även medlem i Almega.

Ägare och styrelse

Organisationsnummer: 556679-6545
Ägare: Birgitta Dahlström
VD: Birgitta Dahlström
Styrelse: Birgitta Dahlström ordf, Claes Göran Norlin ledamot
Revisor: Jan Erik Johansson, Moore Stephens Ranby tel: 0303 10900
Bolagsform: Aktiebolag
Säte: Kungälv
http://www.allabolag.se/5566796545/Fysiorehab_i_Kungalv_Centrum_AB

Ekonomi

Se länken till ”Alla Bolag”
http://www.allabolag.se/5566796545/Fysiorehab_i_Kungalv_Centrum_AB

Fysiorehab
Fysiorehab